VƏFİQ

uyğun, müvafiq, yekdil; dost, yoldaş.
VƏFALI
VƏFİQƏ

Digər lüğətlərdə