VƏHDƏD

birlik, Allahın birliyi; birgə olma.
VƏHBİYYƏ
VƏHDƏDDİN