VƏHİYƏDDİN

dinin vəhyi (vəhy Allah hökmünün peyğəmbərlərə verilməsi).
VƏHDƏT
VƏHYƏDDİN