VƏLƏHMƏD

tərifəlayiq dost; Əhmədin dostu.
VƏLƏHƏD
VƏLƏT