VƏLİŞİR

himayəçi aslan; igid dost.
VƏLİŞBALA
VƏLİULLA