VƏLİƏDDİN

dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən.
VƏLİCAN
VƏLİƏHD