VƏLİƏHMƏD

tərifəlayiq dost; Əhmədin dostu.
VƏLİƏHƏD
VƏLİHƏD