VƏLİMƏT

qonaqlıq, ziyafət; Məhəmmədin dostu.
VƏLİMƏMMƏD
VƏLİMURAD