VƏLİULLA

Allahın yaxın dostu (Həzrət Əlinin adlarından biridir).
VƏLİŞİR
VƏLİYAR