VƏLİYƏDDİN

dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən.
VƏLİYAR
VƏLİYULLA

Digər lüğətlərdə