VƏLİYAR

sədaqətli dost, yoldaş; qayğıkeş, insanpərvər.
VƏLİULLA
VƏLİYƏDDİN