VAGİRLİK

is. köhn. Vagirin işi.
□ Vagirlik etmək – başqası tərəfindən oxunan növhənin, mərsiyənin, yaxud nəğmənin son beytini təkrar etmək. …Kişi məclisində iki nəfər bir-birilə meyxana yarışına çıxmışdı.
Meyxana deyənlərə vagirlik eləyən bir dəstə oğlanın qıyya vuran səsləri göyə ucalmışdı. Ə.Məmmədxanlı.

VAGİRƏ
VAGÜZAR

Digər lüğətlərdə