VAHİBƏ

pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli.
VAHİB
VAHİD