VASİLƏ

qovuşan, birləşən, vüsala çatan; bəhanə; üsul, yol.
VASİL
VASİM