VASİMƏ

nişanlanmış; işarələnmiş, seçilmiş; gözəl, göyçək; qoşa çəkilən boya, rəng.
VASİM
VAZEH