VERİLİŞ

Verilmək”dən f.is. Elektrik verilişi sistemləri. Televiziya, radio verilişi.
VERİCİ
VERİLMƏ

Digər lüğətlərdə