VİCDANSIZLIQ

is. Vicdanı olmama; öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissinin olmaması; insafsızlıq.
Zənnimcə, xilqətdən daha əvvəl ədalətsizlik və vicdansızlıq yaranmışdır. C.Cabbarlı.
İslam Tellinin izzətinəfsini ayağı altına alıb xırpalamışdı.
Bu bir vicdansızlıqdı. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VİCDANSIZLIQ VİCDANSIZLIQ, BİVİCDANLIQ, İNSAFSIZLIQ, ƏDALƏTSİZLİK (bax)
  • VİCDANSIZLIQ insafsızlıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • VİCDANSIZLIQ VİCDANSIZLIQ – İNSAFLILIQ Zənnimcə, xilqətdən daha əvvəl ədavətsizlik və vicdansızlıq yaranmışdır (C
VİCDANSIZCASINA
VİCƏ

Digər lüğətlərdə