VİRANƏ

f. 1) xaraba qalmış; sökülmüş və ya uçmuş binanın qalıqları; 2) yıxıq, xarab, dağınıq; 3) var-yoxu əlindən çıxmış; müflisləşmiş; 4) m. qəmgin, tutqun.

VİRAN
VİRANƏZAR

Digər lüğətlərdə