VURAĞANLIQ

is. Vurağan heyvanın xasiyyəti.
VURAĞAN
VURAN₁

Digər lüğətlərdə