XƏCALƏT VERMƏK

hər hansı yaxşı hərəkəti ilə utandırmaq.

XƏCALƏT ÇƏKMƏK
XƏCALƏTDƏN YERƏ GİRMƏK