XƏMİRİ HARAMLIQLA YOĞRULMAQ

nadürüst olmaq, halal-haram bilməmək. 

XƏMİRİ HAQDAN YOĞRULMAQ
XƏMİRİ SIYIQ (YUMŞAQ)