XAM XƏYALA DÜŞMƏK

səhv, yanlış fikirləşmək.

XAM XƏYAL
XAN İLƏ PLOV YEMİR Kİ, BIĞI YAĞA BATAR