XEYİR GÜDMƏK

bax: maraq güdmək.

XEYİR GÖRMƏK
XEYİR İŞ