XEYRƏ-ŞƏRƏ YARAMAQ

xeyirdə-şərdə iştirak etmək, başqalarının dərdinə şərik olmaq, kiminsə köməyinə, hayına yetmək.

XEYİR VERMƏK
XEYRİ DƏYMƏK (KEÇMƏK)