XEYRİNİ-ŞƏRİNİ BİLMƏMƏK

yaxşı ilə pisi, zərərlə xeyiri ayırmamaq.

XEYRİNİ GÖRMƏK
XƏBƏR ALMAQ