YAŞILXANIM

təzə, yeni xanım, cavan xanım.
YASƏMƏN
YAVRUM