YARBƏY

qəza rəisi; zabit rütbəsi; müavin; bay və ya bəyin dostu, yoldaşı; bəyə tay olan.
YARBAY
YARƏDDİN