YARMALANMA

Yarmalanmaq”dan f.is.
YARMALAMAQ
YARMALANMAQ

Digər lüğətlərdə