YAVRUMA

mənim cocuğum, mənim balam, mənim körpəm.
YAVRUM
YAYGÜL