YEL

YEL I is. Bir tərəfə axın edən hava cərəyanı. Su gəlsə sel bilərdim; Meh əssə yel bilərdim; Dağda bir oba salsan; Mən səni el bilərdim (Bayatı).

YEL II is. tib. Revmatizm (xəstəlik). Canımda yel var, yoldaş Qaradağlı (B.Bayramov).

YAZI
YELKƏN

Digər lüğətlərdə