YENGƏ

gəlini ər evinə aparan, ona rəhbərlik edən qadın; bacı.
YELENA
YENİGÜL

Digər lüğətlərdə