YUNLANMA

Yunlanmaq”dan f.is.
YUNLAMAQ
YUNLANMAQ

Digər lüğətlərdə