ZÜRRİYYƏT

Bax: züryət.

ZÜRİYYƏT ƏRƏB
ZÜRYƏT ƏRƏB

Digər lüğətlərdə