ZƏDƏN

fars. zədə – əziklik, sınıqlıq; zədən – vurmaq

Yaralı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, bilməm nədən,

Qara bağrım oldu zədən,

Eyvazdımı dara gedən?

Yaralarım deşdi sandım.

                    (“Durna teli”) (İ.A., B.A.)

ZƏBƏRCƏD
ZƏDƏN-ZƏDƏN