ZƏMHƏRİR

Bax: zəmhəri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ZƏMHƏRİ ƏRƏB
ZƏMİNİ-ƏDƏB

Digər lüğətlərdə