ZƏR TUTMAQ

nərd oyununda qaydalara zidd olaraq zərləri qoşalayıb atmaq.

ZƏNNİ YANILMAQ
ZƏRBƏ ALTINA SALMAQ (QOYMAQ)