ZƏRBİ-ŞƏST

Bax: şəst. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ZƏRBƏFT
ZƏRD FARS