ZAĞLANMAQ

məch. Cilalanmaq, cila verilmək, parıldadılmaq. Tüfəng zağlandı.
ZAĞLANMA
ZAĞLATMA

Digər lüğətlərdə