ZAHİDCƏSİNƏ

zərf Zahid kimi, zahidanə. Zahidcəsinə həyat sürmək. Özünü zahidcəsinə aparmaq.
ZAHİDANƏ
ZAHİDLİK

Digər lüğətlərdə