ZAHİDLİK

ZAHİDLİK – RİNDLİK Heç birimiz müqəddəslik və zahidlik iddiası etmirik (M.F.Axundzadə); Gəl sən rindlikdən əl çək.

ZAHİD
ZALIM

Digər lüğətlərdə