ÜÇ

say İkidən sonra gələn ədəd – 3.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UC son — qurtaracaq — axır

Omonimlər

  • UC UC I is. Son, axır. Gözlə ha gözlə, gözlə ha gözlə, axırda dəstənin ucu açıldı (“Koroğlu”). UC II qoşma Ötrü, görə

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • UC UC – ORTA Hələ bu nə ucudur, nə ortası, çox şey görəcəksən (Ə.Haqverdiyev). UC – SON Bağının ucunu ağzına alıb çeynəyirdi (İ

Etimologiya

  • ÜÇ Uc sözü ilə qohumdur. Say sistemində ilk dəfə son ədəd məhz üç olub, ondan sonrakı ədədlər adamlara məlum olmayıb; mənası “sonuncu ədəd” deməkdir
  • UC “Son” anlamını əks etdirən və bircə səsdən ibarət olan “u” sözü olub. Uc kəlməsi ondan törəmədir. (Bəşir Əhmədov
Ü
ÜÇ-BEŞ

Digər lüğətlərdə