ÇULĞANMAQ

f. Bürünmək, qapanmaq, dürtülmək.
Qaranlığa çulğalanmış ( f.sif. ) bir çox evlərin sahibləri hələ tarladan qayıtmamışdılar. T.Ş.Simurq.
Çulğalanıb çən və dumanla bayır; Mürgüləyir dağ, dərə, orman, çayır. A.Şaiq.

ÇULĞANMA
ÇULLAMA

Digər lüğətlərdə