ÖLMƏZ

həmişə yaşayan; əbədi, həmişəlik.
ÖCALAN
ÖMƏR

Digər lüğətlərdə