ÜÇATILAN

is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan.
Fərman üçatılanı əlində atıb-tutdu. Ə.Abasov.

ÜÇARVADLILIQ
ÜÇATLI

Digər lüğətlərdə