ÜTÜLƏNMƏK

məch. Ütü ilə hamarlanmaq, ütü çəkilmək.
ÜTÜLƏNMƏ
ÜTÜLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə