ŞÜALANMA

is.
1.Şüalanmaq”dan f.is.
2. fiz. Radioaktiv elementlərin şüaburaxma xassəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ŞÜALANMA şəfəqlənmə — parıldama
  • ŞÜALANMA saçma — yayma
ŞÜALANDIRMAQ
ŞÜALANMAQ

Digər lüğətlərdə