ŞAGİRD

f. 1) orta və ya ibtidai məktəbdə, mollaxanada təhsil alan adam; 2) ustadan sənət öyrənən gənc; 3) birinin təliminə, işinə tərəfdar olub onu davam etdirən adam.

ŞAFİİ
ŞAĞİL

Digər lüğətlərdə