ŞTAMPLI

sif. Ştamp vurulmuş, ştampı olan.
…Partizanların ştamplı … blankları da ələ keçə bilər. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ŞTAMPLI möhürlü — damğalı
ŞTAMPLAYICI
ŞTANQ

Digər lüğətlərdə