ŞTOF

is. [ alm. ] Mebel üzünə çəkmək və ya pərdə üçün ağır yun və ya ipək parça.
ŞTİFT
ŞTOK

Digər lüğətlərdə