ƏBƏ₁

is. məh. Uşaq oyununda: içərisinə qoz, fındıq və s. salınan çuxur.

Etimologiya

  • ƏBƏ Monqol sözüdür, “nənə” deməkdir. Bizdə əbəçi (göbək nənəsi) sözündə qalıb.
ƏBD
ƏBƏ₂

Digər lüğətlərdə